OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA "POD MIKROSKOPEM" IV EDYCJA 

"DROBNOUSTROJE CODZIENNYM WYZWANIEM DLA MIKROBIOLOGA"


POLISH SCIENTIFIC CONFERENCE "UNDER THE MICROSCOPE" IV EDITION 

"MICROORGANISMS - DAILY CHALLENGE FOR MICROBIOLOGISTS"

Published: 2018-03-12

Full Issue