Leiodinychus orbicularis (C.L. Koch, 1839) in bat boxes in Poland

  • Jerzy Błoszyk Department of General Zoology, Faculty of Biology, Adam Mickiewicz University, Poznań, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6, 61-614 Poznań, Poland; Natural History Collections, Faculty of Biology, Adam Mickiewicz University, Poznań, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6, 61-614 Poznań, Poland
  • Tomasz Rutkowski Natural History Collections, Faculty of Biology, Adam Mickiewicz University, Poznań, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6, 61-614 Poznań, Poland
  • Grzegorz Wojtaszyn Polish Society for Nature Conservation "Salamandra", ul. Stolarska 7/3, 60-788 Poznań, Poland
  • Zofia Książkiewicz-Parulska Department of General Zoology, Faculty of Biology, Adam Mickiewicz University, Poznań, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6, 61-614 Poznań, Poland
  • Michał Zacharyasiewicz Department of General Zoology, Faculty of Biology, Adam Mickiewicz University, Poznań, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6, 61-614 Poznań, Poland
  • Agnieszka Napierała Department of General Zoology, Faculty of Biology, Adam Mickiewicz University, Poznań, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6, 61-614 Poznań, Poland
Keywords: Bats, Guano, Leiodinychus orbicularis, Nidicolous species

Abstract

The presented studies are the first one on the occurrence of mites in bat boxes and focuses on Uropodina (Acari: Mesostigmata). Investigation was carried out in Western Poland in October 2015. Guano was collected from 58 bat boxes occupied by 10 species of bats. Excrements from particular bat boxes were placed separately in string bags and transported to the laboratory. The extracted fauna was preserved in 75% ethanol and mites were identified with stereoscopic light microscope. The study revealed only one species of Uropodina mite on bat guano in the studied bat boxes, namely Leiodinychus orbicularis (C.L. Koch, 1839).

DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3835917

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Napierała A, Błoszyk J. Unstable microhabitats (merocenoses) as specific habitats of Uropodina mites (Acari: Mesostigmata). Exp Appl Acarol. 2013; 60: 163-180.

2. Valle A. Intorno allo sviluppo postembrionale di Phaulotrachytes rackei (Oudms.) (Acari, Phaulodinychidae) [in Italian]. Commentationes Pont Acad Scient. 1954; 16: 291-314.

3. Mašán P. Mites of the cohort Uropodina (Acarina, Mesostigmata) in Slovakia. Annot Zool Bot. 2001; 223: 1-320.

4. Błoszyk J, Dylewska M. Phaulodiaspis advena (Trägårdh 1912) interesujący roztocz z jaskiń Ojcowskiego Parku Narodowego (Acari: Mesostigmata) [in Polish]. Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Wł. Szafera. 2006; 16: 165-168.

5. Szarlik A, Gulatowska J, Wojtaszyn G. Obserwacje mroczka późnego Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) w skrzynkach dla nietoperzy [in Polish]. Nietoperze. 2005; 6: 57-59.

6. Wojtaszyn G. Występowanie nocka dużego Myotis myotis (Borkhausen, 1797) w lasach oraz uwagi na temat zachowań godowych tego gatunku [in Polish]. Nietoperze. 2008; 9: 71-80.

7. Dondini G, Rutkowski T, Vergari S, Wojtaszyn G. Long distance migration of female Leisler's bat (Nyctalus leisleri) from Italy to Poland. 2012; Hystrix 23: 95-96.

8. Womersley H. A new coprophilous Uropodid mite, Cilliba coprophila sp. nov. from a bat cave in South Australia (Acarina-Cillibidae). Rec South Aust Mus. 1960; 13: 471-479.

9. Rafalski J. 1977. Pajęczaki (Arachnida) [in Polish]. In: Zabierowski K, ed. Studia Naturae: Przyroda Ojcowskiego Parku Narodowego Ser. N. 1st ed. Warszawa, Kraków, Polska, PWN, 1977; 300-342.

10. Błoszyk J, Napierała A, Zawada M. Stan zbadania akarofauny Ojcowskiego Parku Narodowego, ze szczególnym uwzględnieniem Uropodina (Acari: Mesostogmata). Zróżnicowanie i przemiany środowiska przyrodniczo-kulturalnego Wyżyny Karkowsko-Częstochowskiej, Ojców [in Polish]. Przyroda Tom 2004; I: 39-46.

11. Kadite BA, Petrova AD. Kohorta Uropodina, fam. Uropodidae (in Russian). In: Gilarov MS, Bregetova NG, eds. Opredelitel' obytayshchikh v pochve kleshchey Mesostigmata, 1st ed. Leningrad, Nauka, 1977; 632-691.

12. Karg W, eds. Acari (Carcina), Milben Unterordung Parasitiformes (Anactinotriches) Uropodina Kramer, Schildkrotenmilben [in German]. 1st edn. Jena, Germany: Gustv Fisher Verlag, 1989.

13. Błoszyk J. Geograficzne i ekologiczne zróżnicowanie zgrupowań roztoczy z kohorty Uropodina (Acari: Mesostigmata) w Polsce. I. Uropodina lasów grądowych (Carpinion betuli) [in Polish]. Wydawnictwo Kontekst, Poznań, 1999.

14. Radinovsky S. The biology and ecology of Granary Mites the Pacific Northwest. III. Life history and development of Leiodinychus krameri (Acarina: Uropodidae). Ann Entomol Soc Am. 1965; 58: 259-267.

15. Wiśniewski J, Hirshmann W. Katalog der Ganggattungen, Untergattungen, Grupen und Arten der Uropodiden der Erde [in German]. Acarologie. 1993; 40: 1-220.

16. Błoszyk J. Uropodina Polski (Acari. Mesostigmata) [in Polish]. PhD Thesis. Poznań, UAM. 1983.

17. Błoszyk J, Olszanowski Z. Materiały do znajomości roztoczy gniazd i budek lęgowych ptaków. I. Uropodina i Nothroidea (Acari: Mesostigmata et Oribatida) [in Polish]. Przegl Zool. 1985; 29: 69-74.

18. Błoszyk J, Olszanowski Z. Materiały do znajomości fauny roztoczy gniazd i budek lęgowych ptaków. II. Różnice w liczebności i składzie gatunkowym populacji Uropodina (Acari: Anactodotrichida) budek lęgowych na Mierzei Wiślanej na podstawie dwuletnich obserwacji [in Polish]. Przeg Zool 1986; 30: 63-66.

19. Fenda P, Krumpal M, Cyprich D. The soil fauna in the birds’ nests in Slovakia. In: Pižl V, Tayovsky K, eds. Soil Zoological Problems in Central Europe. 1st ed. Ceske Budejovice, Czech Republic: Institute of Soil Biology Academy of Sciences of the Czech Republic, 1998; 23-30.

20. Krištofík J, Mašán P, Šustek Z. Mites (Acari), beetles (Coleoptera) and fleas (Siphonaptera) in the nests of great reed warbler (Acrocephalus arundinaceus) and reed warbler (A. scirpaceus). Biológia 2001; 56: 525-536.

21. Gwiazdowicz DJ, Błoszyk J, Mizera T, Tryjanowski P. Mesostigmatic mites (Acari: Mesostigmata) in White-Tailed sea eagle nests (Heliaeetus albicilla). J Raptor Res. 2005; 39: 60-65.

22. Błoszyk J, Bajerlein D, Gwiazdowicz DJ, Halliday RB, Dylewska M. Uropodine mite communities (Acari: Mesostigmata) in birds’ nests in Poland. Belg J Zool. 2006; 136: 145-153.

23. Krištofík J, Mašán P, Šustek Z, Karaska D. Arthropods in the nests of lesser spotted eagle (Aquila pomarina). Biológia. 2009; 64: 974-980.

24. Błoszyk J, Dražina T, Gwiazdowicz D, Halliday RB, Gołdyn B, Napierała A, Rybska E. Mesostigmatic mites (Acari: Mesostigmata) in nests of the Eurasian griffon vulture (Gyps fulvus) in Croatia. Biológia. 2011; 66: 335-339.

25. Kristofik J, Mašán P, Sutek Z, Nuhlickova S. Arthropods (Acarina, Coleoptera, Siphonaptera) in nests of hoopoe (Upupa epops) in Central Europe. Biológia. 2013; 68: 155-161.

26. Demel K. Fauna Jaskiń Ojcowskich. Sprawozdania Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Wydz Nauk Mat i Przyr [in Polish]. 1918; 11: 623-659.
Published
2020-05-20
How to Cite
(1)
Błoszyk, J.; Rutkowski, T.; Wojtaszyn, G.; Książkiewicz-Parulska, Z.; Zacharyasiewicz, M.; Napierała, A. Leiodinychus Orbicularis (C.L. Koch, 1839) in Bat Boxes in Poland. European Journal of Biological Research 2020, 10, 150-155.
Section
Research Articles